Guidance on traditional allotments and community led gardening projects, from the Welsh Government

_85816888_welshgovtsign

 

Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch rhandiroedd traddodiadol a phrosiectau garddio a gaiff eu harwain gan gymunedau. Mae’r canllawiau hyn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru http://gov.wales/topics/environmentcountryside/foodanddrink/foodpolicyandstrategy/comgrownfoodactionplan1/allotments-community-gardens/?skip=1&lang=cy

 

The Minister for Natural Resources has published guidance on traditional allotments and community led gardening projects.  The guidance is available on the Welsh Government website http://gov.wales/topics/environmentcountryside/foodanddrink/foodpolicyandstrategy/comgrownfoodactionplan1/allotments-community-gardens/?lang=en

 

 

Comments are closed.