Home


Welcome to the Landscape Institute website for Wales.

The Landscape Institute is the professional body and regulator for landscape architecture. Under its Royal Charter the Landscape Institute is charged with protecting, conserving and enhancing the natural and built environment for the benefit of the public.

The site features the latest news and events from your region as well as showcasing the best regional landscape architecture schemes. You can also search for a landscape architect in your area or look for your ideal job.

Croeso i wefan Sefydliad Tirwedd Cymru.  Mae’r Sefydliad Tirwedd yn gorff proffesiynol ac yn reolydd pensaernïaeth tirwedd.  Dan ein Siarter Brenhinol, rhaid i’r Sefydliad Tirwedd ddiogelu, gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig er lles y cyhoedd.

Ar y safle ceir y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf o’ch rhanbarth chi ac hefyd arddangosir y cynlluniau pensaernïo tirwedd rhanbarthol gorau.  Yn ogystal, gallwch chwilio am bensaer tirwedd yn eich ardal neu edrych am eich swydd ddelfrydol.